Evonuovo heet u welkom op de website. Evonuovo is een merk van Nuovoqu bv, gevestigd in Den Haag. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Evonuovo kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Evonuovo zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Evonuovo zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Evonuovo is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Evonuovo verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Evonuovo tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Evonuovo dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar ask@evonuovo.com U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Evonuovo of die van licentiegevers. Evonuovo behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u via ask@evonuovo.com aanvragen.

 

Mocht het zo zijn dat Evonuovo per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Evonuovo weten via ask@evonuovo.com Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Evonuovo verplicht is tot enige schadevergoeding.